NATJEČAJ ZA RADOVE 13. BROJA ČASOPISA PRO TEMPORE!/CALL FOR PAPERS – JOURNAL OF STUDENTS OF HISTORY “PRO TEMPORE”

NATJEČAJ ZA RADOVE 13. BROJA ČASOPISA PRO TEMPORE!
Uredništvo Pro tempore, studentskog časopisa za povijest i srodne društveno-humanističke znanosti, raspisuje natječaj za objavu radova za novi 13. broj časopisa.
Pro tempore primarno je časopis studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali je od 2004. g., kada je objavljen prvi broj, uključivao i radove brojnih profesora s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te iskazivao tendenciju poticanja interdisciplinarnosti objavom članaka iz srodnih društveno-humanističkih područja. Na tom tragu, tijekom godina ostvarila se i zavidna regionalna i međunarodna suradnja sa studentima i udrugama hrvatskih i europskih Sveučilišta, čiji su članci rado bili čitani u dosadašnjim objavljenim brojevima.
U skladu s tradicijom, novi broj časopisa Pro tempore poziva sve studente preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija povijesti i srodnih društvno-humanističkih znanosti, iz Hrvatske i inozemstva, da se odazovu na poziv i pošalju svoje radove uredništvu. Glavna tema novoga, 13. broja, jest „Kultura sjećanja i pamćenja“, koja pokriva sva povijesna razdoblja i omogućuje raznolikost metodoloških i istraživačkih postupaka, ovisno o području znanosti.
Uredništvo Pro tempore, primat će pregledne, stručne i izvorne znanstvene članke te prikaze, eseje, intervjue, izvješća sa znanstvenih skupova/simpozija i slično. Svi pristigli radovi najprije prolaze proces selekcije i kritičke obrade od strane uredništva te se nakon toga prosljeđuju lektorima i profesorima Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na recenziju.
Primaju se samo neobjavljeni radovi te slanjem radova autor/ica potvrđuje da se radi o njihovom vlastitom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost.
Svi radovi šalju se u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx) elektroničkom poštom na adresu uredništva: pt.urednistvo@gmail.com najkasnije do 15. siječnja 2018. godine.

UPUTE AUTORIMA O OBLIKOVANJU I OPREMANJU RADOVA
1) Radovi mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Pristigli radovi iz inozemstva šalju se uredništvu isključivo na engleskom jeziku.
2) Svaki poslani rad mora sadržavati sažetak od otprilike 100 riječi na hrvatskom, odnosno engleskom jeziku, ukoliko se radi o članku iz inozemstva, te ključne riječi.
3) Preporučeno je da radovu budu opsega maksimalno 30 kartica.
4) Ime i prezime autora/ice, godina, smjer studija i Sveučilište koje pohađaju, navode se na prvoj stranici rada, u gornjem lijevom kutu.
5) Znanstvene bilješke pišu se na dnu stranice prema pravilima Chicago stila citiranja, u numeričkom slijedu (1,2,3…), odvojene separatorom (razdjelnikom) od glavnog teksta. Oblik slova u bilješkama je Times New Roman (odnosno Times New Roman CE), veličina slova 10, prored jednostruk (1 redak), tekst poravnan do rubnika.
6) Na kraju rada obvezna je bibliografija, također prema pravilima Chicago stila citiranja.
7) Nužno je da radovi budu primarno vezani uz glavnu temu broja, ali tolerirat će se i manji broj radova koji se ne referiraju direktno na glavnu temu.

A CALL FOR PAPERS – JOURNAL OF STUDENTS OF HISTORY “PRO TEMPORE”

Dear colleagues, you are invited to submit a paper for possible inclusion in the 13th issue of “Pro tempore”, a scientific journal of history and corresponding social sciences.

“Pro tempore” is a journal created in 2004 primarily for and by students of History at the Faculty of Humanities and Social Sciences at Zagreb University, welcoming numerous contributions by Department of History Professors, as well as encouraging interdisciplinarity by publishing articles on a broader scale of subjects connected to humanities and social sciences. Subsequently, the broad field of scientific interests has enabled an impressive degree of regional and international cooperation between Croatian and various European Universities’ students and associations, welcoming their papers as the journal’s valuable assets.

“Pro tempore” hereby invites all students (BA, graduate or post-graduate programme) of History and corresponding studies in humanities and social sciences, in Croatia or abroad, to submit their papers under the main subject of “The Culture of Remembrance and Recollection”, covering all historical periods and allowing for methodological diversity and scientific approach, with regard to different fields of research.

Only articulate, adequate and authentic scientific papers will be taken into consideration, including: articles, book reviews, essays, interviews, reports from academic conferences, etc.

All papers will be selected and critically appraised by the journal’s editorial board, and then sent to Department of History Professors for proofreading and reviews.

All submitted papers must be previously unpublished. Via submission, the author guarantees the paper’s authenticity and accepts any scientific and ethical responsibility.

All papers are to be sent in Microsoft Word format (.doc or .docx), via e-mail, to the editorial address: pt.urednistvo@gmail.com . The deadline for submission is January 15th 2018.

SUBMISSION GUIDELINES

1) Papers can be in either Croatian or English. All international papers must be submitted exclusively in English.

2) All papers need to include an approximately 100-word summary in Croatian (or in English, in case of international papers submission), along with a list of key words.

3) The paper should not be more than 20 pages long, and formatted according to Chicago writing style.

4) Name of the author, year, study programme and name of the University they attend should be provided in the upper left corner of the paper’s title page.

5) Scientific notes are found at the foot of each page the source is referenced, according to the Chicago manual of style. They should be arranged in a numerical order (1, 2, 3, …). The obligatory notes font is Times New Roman size 10 with 1,5 spacing, and the text should be justified.

6) Bibliography is an obligatory part of the paper, and should be formatted according to the Chicago manual of style.

7) The papers should be primarily in close connection to the issue’s main subject, however, a small number of papers deflecting from the main subject will also be taken into consideration.

Call for papers Pro tempore 2018

natjecaj_pro-tempore-2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s